Biografie

Născută la 14 noiembrie 1926, după studiile liceale la „Ion Heliade Rădulescu” din Capitală, va urma cursurile de Istoria literaturii române vechi din cadrul Facultății de Filologie bucureștene, dar prin căsătoria cu un diplomat va deturna biografic atât studiile, cât și conținutul lor, rămânând alături de soțul ei aproape 5 ani în capitala Turciei, apropiindu-se de limba și cultura turcă. Revenită în țară, începe o ferventă activitate de traducător din limba turcă și de autoare de studii centrate pe cultura turcă, devenind profesorul catedrei de Limba și literatura turcă a Universității din București.

Foarte apropiată de literatura pentru copii, publică, începând cu debutul anilor ’60, povestiri sau traduceri în revistele specifice vârstei – Luminița sau Arici Pogonici, cât și volume de proză, preponderent având sursă de inspirație atmosfera orientală tradițională.

Cărți