Biografie

Născut la 10 aprilie 1916, la Bârlad, după absolvirea studiile liceale în orașul natal, 1937-1944, urmează Conservatorul de Artă Dramatică din București, 1945-1948, dar fără o carieră ulterioară actoricească. Abordeaza literatura juvenilă, publicând povestiri în revistele pentru copii și câteva romane cu subiecte școlare, aducându-i succese editoriale, din păcate trecătoare. În pofida unui stil narativ alert, ștanțat umoristic, tezismul realismului socialist a fost prea evident încorporat în volumele apărute succesiv la confluența deceniilor 6 și 7 , împingându-le rapid spre uitare, odată cu reformularea ideologică și înființarea editurii Ion Creangă, ce nu a mai reluat titlurile deceniilor anterioare. Dupp o ultimă apariție în volum în anul 1972, din cauze încă neînțelese, Virgil Chiriac se distanțează de literatura pentru copii, devenind el însuși un personaj de negăsit în antologii sau dicționare. A decedat la 30 martie 2016, la București.

Cărți