Biografie

Născut la 20 decembrie 1929, la Cluj. Studiile liceale și cele universitare ale Facultății de Filosofie le face în orașul natal, urmând ulterior cursurile Școlii de literatură și critică literară „Mihai Eminescu”.  Debutează în anul 1949 în revista clujeană Almanahul literar, apoi va publica versuri în majoritatea revistelor culturale bucureștene și clujene. Redactor la revista Tribuna (1957-1969), și director al editurii clujene Dacia (1969-1986). A publicat numeroase volume de poezii, primind premiul Uniunii Scriitorilor din România în 1975 pentru volumul „Mica autobiografie”. Pentru copii a publicat un singur volum de versuri, în 1967, ilustrat de Clelia Ottone. Decedează la 4 februarie 1988 la Cluj-Napoca.

Cărți