Biografie

Născută la Tulcea, 7 august 1931, în orașul natal absolvind și studiile liceale  , urmând apoi cursurile ideologice ale Școlii de literatură și critică literară „Mihai Eminescu”. Debutează în 1951 în revista pentru copii Pogonici cu o poveste de influență sovietică. Colaborează în presa culturală a epocii cu versuri, schițe și reportaje. Va lucra ca redactor în cadrul editurii Politică, apoi la Gazeta literară, va fi secretar literar al Teatrului Tineretului  din București, în paralel publicând numeroase scrieri pentru copii în revistele dedicate acestora. O îndelungă perioadă a funcționat ca redactor al revistei Luminița, dar nu ca redactor-șef, cum eronat informează site-ul bibliotecii din Tulcea.

Activă literar, dar din pacate la nivel activist, Emilia Căldăraru a reprezentat dogmatismul epocii, subiectele sale predilecte fiind întâmplările pionierești întotdeauna în varianta moralizatoare, dar au existat și câteva plachete de versuri pentru cei mai mici cititori unde se poate descoperi un lirism gracil și ludic. Pentru romanul „Lângă păsări, lângă vânt” apărut la Editura Ion Creangă în colecția „Biblioteca contemporană” a primit premiul Consiliului Național al Organizației Pionierilor pe anul 1978. A decedat la 12 ianuarie 1988, la București.

 

Cărți