Biografie

Născut la 8 noiembrie 1929 în satul Pănade, jud. Alba, Ion Brad absolvă studiile liceale la Blaj, renumit centru educativ, influențat de principiile Școlii Ardelene, urmând apoi studiile universitare în filologie la Universitatea din Cluj-Napoca (1948-1952). Începe periplul gazetăresc ca redactor al Almanahului Literar (revista de cultură clujeana redenumită ulterior Steaua), transferandu-se apoi la București, unde funcționează ca redactor-șef al revistei pentru copii Cravata roșie (1956-58).  Succesiv va face parte din redacțiile publicațiilor Luceafărul, Gazeta literară, Scânteia tineretului, concomitent cu o activitate politică, devenind deputat al Marii Adunări Naționale și membru supleant al C. C. al PCR (1965). Ambasador în Grecia în perioada 1973-1982, va activa prolific  ca traducător al marilor poeți greci contemporani în limba română. Director al Teatrului Nottara (1984-1990).

În literatura pentru copii a publicat numeroase plachete și volume de versuri, unele fiind însoțite nu de ilustrații, ci de fotografii, oferind o altă amplitudine lecturii.  Desi de așteptat ca stilul să fie unul declamativ, tezist sau instructiv, poezia lui Ion Brad este ca o plimbare surprinzătoare într-un spațiu previzibil, ce oferă unghiuri de privire de paradoxală finețe, cel mai reprezentativ volum fiind „Omul de zăpadă” publicat la Editura Ion Creangă în 1978, ilustrat de Emil Chendea.

Cărți publicate

Tânărul mecanic, 1954

Orele cântatului cu copiii satului, 1956

Să citim cu voce tare, 1960

În luna mai, 1963

Cele patru anotimpuri, 1966, 1970

Eroii fabulelor, 1964, 1971

Fiica Dunării și a mării, 1966

La curtea regelui Tigru, 1970

Omul de zăpadă, 1978

 

 

Cărți