Biografie

[Ioan Constantin Demetrescu]

Născut  la 26 noiembrie 1903, la Craiova (d. 1977, București), în mahalaua Sf. Gheorghe dominată de biserica cu același nume construită de ascendenții pictorului Eustațiu Stoenescu, Dem. Demetrescu, după o copilarie marginală și pauperă, având ca singur refugiu creioanele și hârtia albă, ajunge ca în anii ’30, după un stagiu în atelierul pictorului Arthur Verona ce funcționa oficial ca o Academie liberă de arte, să devină un nume principal în lumea artelor grafice ca autor de ilustrații și coperte de carte, afișe și materiale publicitare, ilustrator de manuale și  artist decorator. A realizat numeroase materiale publicitare pentru departamentele Ministerului Propagandei, dar venirea comunismului nu i-a periclitat situația socială, fiind solicitat și pentru a ilustra primul abecedar editat de regimul comunist.

Dem. Demetrescu ca ilustrator de cărti și reviste pentru copii a avut câteva perioade faste – prima la mijlocul anilor ’20, pe când lucra la revista Universul copiilor, înainte să-i cedeze locul unui alt nume celebru, Pascal Rădulescu, apoi, în anii ’40 când a realizat o serie de cărți ilustrate pentru editura fotografului Nicolae Ionescu, ediții cu adevărat artistice și din perspectiva calității tehnice, iar ultima perioada, destul de fecundă cantitativ și calitativ, anii ’50-’60, când îi apar numeroase cărți pentru copii, unele transpuse și in diafilme. Aceasta continuitate editorială s-a datorat și stilului grafic al artistului, limpid și expresiv, făuritor de personaje doar în notă ludică, stil grafic și compozitional acceptat cu ușurință și de un regim ideologic, dar și de publicul infantil.

După mai bine de 30 de ani de glorie editorială, numele artistului s-a scurs în anonimat chiar înainte de dispariția sa fizică, și doar abnegația actuală a unui istoric și critic de artă, Adrian Buga, care, recuperând arhiva artistului din sipetele familiei, a repus meritat în atenția contemporanității numele și arta lui Dem. Demetrescu.

 

Citiți profilul complet pe ColoRo