Biografie

Necuprins în dicționare și  neidentificat nici în literatura memorialistică, Amilcar Constantinescu rămâne un nume pierdut cu o biografie enigmatică, dar memoriei colective îi rămân albumele sale de colorat, mari hituri comerciale ale anilor ’70.  Având ca reper editura care i-a plublicat cărțile, am putea intui că a fost un grafician autodidact ce  a lucrat ca tehnoredactor în cadrul editurii Stadion/Sport-Turism, dar rămâne de așteptat o confirmare.