Cine știe să ne sp...
Sen Alexandru
Angi Petrescu-Tipărescu
Ciocârlia
Ion Agârbiceanu
Clopoței și prichi...
Virgil Carianopol
Colegi de clasă
Costache Anton
Georgeta Năpăruș