Nicușor
Ioan Al. Brătescu-Voinești
Numiți-mă Varahil
Corneliu Buzinschi
Nuvele și schițe
Ion Luca Caragiale
O aripă călătoare
Marta Bărbulescu
Nicolae Sîrbu
O scrisoare pierdut...
Ion Luca Caragiale