Hai, urcați-vă, zo...
Valeria Boiculesi
Hip Hip-Ura
Ion Calovia
I. L. Caragiale pove...
Ion Luca Caragiale
Iancu Voinicul
Nicolae Brădișteanu
Iarna
Vasile Alecsandri
Îl cunoașteți pe ...
Nina Cassian
Nell Cobar
În lumea copiilor
Mariana Țăranu-Rațiu
Dumitru Negrea