Basme
Victor Eftimiu
Basme țigănești
Viorica Huber
Basmele apelor
Monica Aslan
Basmele mării
Alexandru Mitru
Basmul cu?… Ba...
Oliviu Negoiță
Bateria albastră
Șerban Nedelcu
Ecaterina Draganovici
Berbecel în cojocel
Viorica Tomescu
Ileana Ceaușu-Pandele
Bietul Tric
Ioan Al. Brătescu-Voinești
Bivolul și coțofan...
George Topîrceanu